Eltra og Elkraft System - godkendelse af prisfastsættelsen for systemansvaret for 2000-2002

De systemansvarliges prisfastsættelse skal efter anmeldelse godkendes af Energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 71, stk. 3. Godkendelsen kan ledsages af vilkår.

Energitilsynet har ikke tidligere behandlet godkendelse af de systemansvarliges prisfastsættelse. Godkendelse efter § 71, stk. 3 sker på baggrund af de systemansvarliges budget over nødvendige omkostninger for den kommende periode. Over-/underdækning reguleres i efterfølgende budgetperiode. 3/1320-0302-0606, 3/1320-0302-0607