Energi Fyn Net A/S og TRE-FOR Elnet A/S - klager over afregning af rådighedsbetaling

Egenproducenterne Dalum Papir A/S og A/S Dansk Shell Raffinaderiet har klaget over den rådighedsbetaling, som henholdsvis Energi Fyn Net A/S og TREFOR Elnet A/S har beregnet og opkrævet. Fra Danisco Sugar A/S foreligger der en klage over den rådighedsbetaling, som Nakskov Kommunale Elværk har beregnet for Nakskov Sukkerfabrik.

Dalum Papir A/S og A/S Dansk Shell Raffinaderiet er som egenproducenter kendetegnet ved, at de helt eller delvis selv forbruger den elektricitet, som de producerer. 3/1320-0101-0221 - 3/1320-0101-0255 - 3/1320-0200-0019