Eltra og Elkraft System - godkendelse af prisfastsættelsen for systemansvaret for 2003

Eltra amba har den 6. november 2002 anmeldt selskabets tariffer for 2003. Elkraft System a.m.b.a. har den 18. november 2002 anmeldt tariffer for 2003.

De to systemansvarlige selskaber Eltra amba og Elkraft System a.m.b.a. har efter bestemmelserne i elforsyningslovens kapitel 5 en række overordnede opgaver med hensyn til tilrettelæggelsen af landets elforsyning. 3/1320-0304-0061