Eltra og SEAS Transmission - indregning af omkostninger ved havvindmøller

Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Eltra Transmission amba, at omkostningsrammen vil kunne hæves med 4,8 mio. kr. med virkning fra 2003, og at beløbets størrelse vil blive revurderet efter 5 år.

Endvidere at meddele SEAS Transmission A/S, at omkostningsrammen kan forhøjes med 3,678 mio. kr. Beløbets størrelse vil blive revurderet efter 5 år. 3/1320-8901-0335