Eltra systemansvar åbningsbalance pr. 1. januar 2000

Af systemansvarsbekendtgørelsens § 3 (bekendtgørelse nr. 602 af 23. juni 2001 om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder) fremgår, at de systemansvarlige virksomheder skal udarbejde en åbningsbalance pr. 1. januar 2000.

Energitilsynet skal godkende og udmelde den enkelte virksomheds kapitalopgørelse og åbningsbalance, jf. bekendtgørelsens § 6. 2. Af systemansvarsbekendtgørelsens § 6 fremgår videre, at bortset fra værdiansættelsen af fast ejendom og ejerandele i andre virksomheder skal de systemansvarlige virksomheders kapitalopgørelser og åbningsbalancer udarbejdes, revideres og offentliggøres i overensstemmelse med regler i årsregnskabsloven. 3/1320-0302-0548