Eltras aftale med Elsam om varetagelse af forsyningssikkerheden

Aftale vedr. 4-årig overgangsperiode

Den systemansvarlige virksomhed for Jylland og Fyn, Eltra, har den 5. oktober 2001 indgået endelig aftale med elproduktionsvirksomheden Elsam om i en fireårig overgangsperiode, hvor elforsyningen i forbindelse med integrationen i den nordiske elmarkedsmodel har særlige behov for stabilisering, at holde kapacitet i beredskab, uanset at det markedsmæssigt kunne være attraktivt for Elsam at lukke dele af kapaciteten ned. 3/1320-0302-0553