Eltra's betaling af kompensation til aftaleparterne på Skagerakforbindelsen (Norgesaftalen)

På Energitilsynets møde den 26. august 2002 blev systemansvarets prisfastsættelse for årene 2000-2002 behandlet.

Tilsynet godkendte her i medfør af elforsyningslovens § 71, stk. 3, de systemansvarliges prisfastsættelse for årene 2000, 2001 og 2002 på grundlag af de anmeldelser, der var modtaget i medfør af elforsyningslovens § 76.

Godkendelsen blev dog givet med en række forbehold. For Eltra´s vedkommende bl.a. med forbehold for Energitilsynets efterfølgende godkendelse af indregningen af omkostningerne vedrørende Norgesaftalen 3/1320-0301-0490