Energi Fyn Net og Galten Elværk Net får ikke forhøjet indtægtsramme

Energitilsynet truffet afgørelse om, at de to virksomheder ikke kan få forhøjet indtægtsrammen som følge af omkostninger i forbindelse med etablering af datahub på elområdet

Energi Fyn Net A/S (herefter Energi Fyn Net) og Galten Elværk Net A/S (Galten Elværk Net) har ansøgt om en forhøjelse af indtægtsrammerne, som følge af omkostninger i forbindelse med etablering af datahubben. 

Energitilsynet har overordnet vurderet, at netvirksomhederne ikke er berettiget til en indtægtsrammeforhøjelse som følge af omkostninger i forbindelse med etablering af datahubben.

Begrundelsen herfor er, at pligten til at drive datahubben følger af loven, og at der med indførelse af denne pligt ikke er fastsat bestemmelser, hvorefter datahubben kan begrunde indtægtsrammeforhøjelser. 

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Energi Fyn Net og Galten Elværk Net ikke kan få forhøjet indtægtsrammen som følge af omkostninger i forbindelse med etablering af datahubben (j.nr. 13/13431 & 13/13432).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018