Energi Nord Forsyning A/S - klage fra DLG Danraps over vilkår ved genindtræden

I november 2002 anmoder Danraps og en række øvrige virksomheder, der alle er en del af DLG-koncernen, Energi Nord Forsyning A/S og øvrige respektive forsyningspligtvirksomheder om at genindtræde i forsyningspligten med virkning fra 1. januar 2003.

På tidspunktet for anmodningen om genindtræden har Energi Nord Forsyning A/S ikke anmeldt priser og vilkår for genindtræden til Tilsynet og selskabet lader derfor DLG Danraps genindtræde på standardvilkår for ordinære kunder frem til og med den 3. januar 2003, hvor selskabet foretager prisanmeldelse af
genindtrædelsesvilkår til Tilsynet. Herefter afregnes DLG Danraps til de anmeldte priser for genindtrædende kunder. 3/1320-0101-0527