Energi Nord Forsyning skal indgå aftaler på markedsvilkår

Energitilsynet meddeler Energi Nord Forsyning A/S, at Energitilsynets eventuelle prisgodkendelse af virksomhedens priser for 2002 ledsages af et vilkår

Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Energi Nord Forsyning A/S, at Energitilsynets eventuelle prisgodkendelse af virksomhedens priser for 2002 ledsages af et vilkår om, at virksomhedens aftaler med elleverandører fremover skal indgås skriftligt og på markedsmæssige vilkår.

Videre at aftalerne straks skal anmeldes til Energitilsynet. 3/1320-0304-0041

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.