EnergiMidt Net A/S - Anmodning om godkendelse af fordeling af indtægtsramme - Vestjyske Net 60 kV A/S og EnergiMidt Net A/S

Vestjyske Net 60 kV A/S har overdraget dele af virksomhedens 60 kV-net til EnergiMidt Net A/S pr. 1. januar 2013.

Hulgaard Advokater har på vegne af parterne den 10. oktober 2013 fremsendt en anmodning til Sekretariatet for Energitilsynet om beregning af nye indtægtsrammer som følge af denne overdragelse. 13/12387