EnergiMidt Net A/S - ansøgning om godkendelse af nødvendige nyinvesteringer for 2011

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra EnergiMidt Net A/S om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af en nødvendig nyinvestering.

SEAS-NVEs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger i 2007, og selskabet har oplyst, at kabellægningen er gennemført af hensyn til forsyningssikkerheden. 13/03923