EnergiMidt Net A/S - ansøgning om sammenlægning af indtægtsrammerne for Studsgaard el og vand og EnergiMidt Net A/S

Afgørelse vedr. de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for EnergiMidt Net A/S for reguleringsårene 2005-2013.

EnergiMidt fusionerede pr. 1. januar 2010 med EnergiMidt Net Vest A/S. EnergiMidt opkøbte pr. 1. januar 2012 Studsgård Vand- og Elforsyning (herefter Studsgård) og fusionerede pr. 1. januar 2013 med ELRO Net A/S (herefter ELRO).

Derfor opgøres også de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for EnergiMidt Net Vest for reguleringsårene 2005-2009, for Studsgård for reguleringsårene 2005-2011 og for ELRO 2005-2012. 13/01032