Energinet - Godkendelse af anmeldelse af metoden vedrørende fremsendelse af data om forbrug og produktion

Godkendelse af Energinet’s anmeldte metode vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug i henhold til artikel 4, stk. 6, litra a i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling.

I denne sag tages der stilling til Energinet’s anmeldelse af 2. forslag til fælles europæiske regler for fremsendelse af data om produktion og forbrug (”Generation and Load Data Provision methodology”), der er nødvendige for at udarbejde den fælles netmodel, jf. artikel 17 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for l langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”). 17/08328