Energinet.dk årsrapport 2006

Energitilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinet.dks årsrapport for 2006. Energitilsynet har pålagt Energinet.dk at foretage nærmere beskrevne korrektioner af årsrapport for 2006

Energitilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinet.dks årsrapport for 2006.

Energitilsynet fører efter el- og naturgasforsyningslovene tilsyn med Energinet.dks opgørelse og disponering af overskud. Energitilsynet har pålagt Energinet.dk at foretage nærmere beskrevne korrektioner af årsrapport for 2006. 4/0720-0200-0050

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.