Energinet.dk's årsrapport 2017

Energitilsynet har ikke korrektioner til Energinets årsrapport for 2017

 

Energinet har en central rolle på el- og gasmarkedet, og selskabets økonomiske situation og dispositioner er af stor vigtighed.

Energitilsynet besluttede at meddele Energinet, at man ikke havde korrektioner til selskabets årsberetning for 2017 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning. 18/10444

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018