Energinet.dks køb af regionale transmissionsnet

Energitilsynet har tilkendegivet, at Energinet.dks omkostninger på 5,7 mia. kr. til køb af 10 regionale eltransmissionsnet kan anses for en nødvendig omkostning, der kan indregnes i selskabets transmissionstariffer

Energitilsynet har tilkendegivet, at Energinet.dks omkostninger på 5,7 mia. kr. til køb af 10 regionale eltransmissionsnet på baggrund af de foreliggende oplysninger kan anses for en nødvendig omkostning ved effektiv drift og kan indregnes i selskabets transmissionstariffer.

Energitilsynet har vurderet købet i lyset af de vurderingskriterier, tilsynet udmeldte i december 2010 på baggrund af Energinet.dks tidligere køb af et andet regionalt transmissionsnet.

På baggrund af behandlingen af denne overtagelse vedtog Energitilsynet i december 2010 et notat, ”Energitilsynets vurderingskriterier for Energinet.dks indregning af køb af regionale transmissionsnet i transmissionstarifferne”, der beskrev og redegjorde for Energitilsynets vurderingskriterier for køb af regionale transmissionsnet. 

På baggrund af det foreliggende materiale anser Energitilsynet, at Energinet.dks omkostninger til køb af 10 regionale transmissionsselskaber for en nødvendig omkostning ved effektiv drift, der kan indregnes i selskabets tariffer (j. nr. 12/07907).