Energinet.dk's metoder i forskrifter og vilkår for elleverandørers betaling

Energinet.dk har anmeldt en række metoder til Energitilsynet. Metoderne er indeholdt i forskrifterne D1, H1, H2, H3 og omfatter vilkår for elleverandørers betaling for ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Energitilsynet har godkendt i alt 45 anmeldte metoder fra Energinet.dk. Metoder i forskrifter og vilkår for elleverandørers betaling for ydelser m.v.

Metoderne er udarbejdet i en tæt dialog med branchen og tager efter sekretariatets vurdering behørigt hensyn til markedets aktører, ligesom der er taget behørigt hensyn til både driften af datahubben og markedets funktion. 

Metoderne handler om frister for indmeldelse af oplysninger til datahubben, netvirksomhedens opgaver som følge af engrosmodellen, aktørernes opgaver som følge af indførelsen af flexafregning, afregningsmåling og skabelonafregning, priselementer, afregning af engrosydelser, afgiftsmæssige forhold samt vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse (j. nr. 15/08431).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018