Energinets Årsrapport 2018

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i en sag om Energinets Årsrapport 2018. Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energinets økonomiske regulering i medfør af bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet

Forsyningstilsynet har meddelt Energinet, at Forsyningstilsynet ikke har korrektioner til selskabets Årsrapport 2018 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning.

Forsyningstilsynet har påtalt overfor Energinet, at Energinets opgørelse af flaskehalsindtægter i Årsrapport 2018 ikke har været forenelig med § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk samt artikel 16, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009, da opgørelsen ikke har omfattet alle Energinets flaskehalsindtægter og anvendelsen heraf.