Energinets Årsrapport 2019

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i en sag om Energinets Årsrapport 2019.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energinets økonomiske regulering i medfør af bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.

Forsyningstilsynet har meddelt Energinet, at Forsyningstilsynet ikke har korrektioner til selskabets Årsrapport 2019 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning.