Energinets Årsrapport 2020

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i en sag om Energinets årsrapport for 2020.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energinets økonomiske regulering i medfør af bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.

Forsyningstilsynet har meddelt Energinet, at vi har en korrektion til selskabets årsrapport 2020 for så vidt angår differencen mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning i virksomhedens helejede datterselskab Energinet Eltransmission A/S. Korrektionen omfatter en meropkrævning på 366 mio. kr., som har fundet sted over perioden 2013-2019.

Forsyningstilsynet har i samme afgørelse meddelt Energinet, at vi ikke har korrektioner til selskabets årsrapport 2020 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning i virksomhedens tre øvrige helejede datterselskaber: Energinet Elsystemansvar A/S, Energinet DataHub A/S og Energinet GAS TSO A/S.

Afgørelsen kan downloades i sin fulde længde under 'Hent fil' her på siden.