Energinets forslag til tærskelværdier for klassificering af el-producerende anlæg

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af de af Energinet anmeldte tærskelværdier for klassificering af el-producerende anlæg

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af de af Energinet anmeldte tærskelværdier for klassificering af el-producerende anlæg. Det sker i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG), artikel 5, stk. 3, jf. artikel 7, stk. 1 og stk. 4. 18/11809