Energitilsynet ændrer afgørelse om forsyningspligtig el 2006

Energitilsynet har truffet afgørelse om at fastsætte en ny mark-up grænse for 2. kvartal 2006 på 24,12 kr. per MWh

Prisen for forsyningspligtig el er ikke fri, men har et loft, som Energitilsynets sekretariat fastsætter forud for hvert kvartal. Dette sker ved, at sekretariatet beregner en såkaldt mark-up grænse for de forsyningspligtige selskaber, og denne grænseværdi (en gros prisen på el + en markedsbaseret mark-up) udgør herefter den maksimale pris, som det enkelte selskab kan opkræve for sit salg af forsyningspligtig el i det følgende kvartal.

Forud for 2. kvartal 2006 fastsatte Energitilsynets sekretariat en maksimal mark-up på 113,44 kroner per MWh, men i henhold til elforsyningsloven og Energitilsynets "vejledning vedr. de elforsyningspligtige elaktiviteter" (vejledning af 1. juli 2005), skulle mark-uppen kun have været på 24,12 kroner per MWh. Alle forsyningspligtige selskaber fik derfor godkendt de kvartalspriser, de havde anmeldt til tilsynet.

Fejlen skyldes en tastefejl. Energitilsynet har truffet afgørelse om, at fastsætte en ny mark-up grænse for 2. kvartal 2006 på 24,12 kr. per MWh i stedet for den forkerte mark-up grænse på 113,44 kr. per MWh, som blev fastsat forud for 2. kvartal, og dermed ændre Energitilsynets oprindelige afgørelser overfor de forsyningspligtige elselskaber. Videre pålægges selskaberne at overdækning indregnes i de fremtidige kvartalspriser (4/0720-0200-0073).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018