Energitilsynet ændrer bekendtgørelse om elfakturering

Energitilsynet har ved andenbehandling ændret faktureringsbekendtgørelsen – reglerne for udformning af elregningen. Den nye faktureringsbekendtgørelse træder i kraft 1. april 2016. 

Som følge af engrosmodellen udarbejdede Energitilsynet i 2014 nye regler for udformningen af elregningen, så reglerne kom til at afspejle den kommende ændrede rollefordeling på elmarkedet.

Ved en ændring af elforsyningsloven i maj 2015 er engrosmodellens ikrafttræden udskudt til 1. april 2016.

Endvidere er der ved ændringen foretaget visse justeringer og præciseringer i loven i relation til engrosmodellen, ligesom der ved ændringer i elafgiftsloven er sket tilpasninger til engrosmodellen. Energitilsynet har derfor besluttet at udarbejde en ny faktureringsbekendtgørelse til ikrafttræden 1. april 2016, der afspejler disse ændringer. 15/04964

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.