Energitilsynet afviser klage om adgang til Energimanager

Energitilsynet afviser Gundested Camping klage over manglende adgang til produktet Energimanager. Gundested Camping klagede over, at virksomheden bliver ringere stillet mht. adgang til måledata ved skift af elhandelsselskab

Energitilsynet traf afgørelse om at afvise Gundested Camping A/S' klage over manglende adgang til produktet Energimanager. Gundested Camping klagede som forbruger og producent af el over, at virksomheden bliver ringere stillet mht. adgang til måledata ved skift af elhandelsselskab fra DONG Energys handelsselskab (daværende Nesa) til SEAS-NVE Strømmen.

Gundested Camping klager som forbruger og producent af el over, at virksomheden bliver ringere stillet mht. adgang til måledata ved skift af elhandelsselskab fra DONG Energys handelsselskab (daværende Nesa) til SEAS-NVE Strømmen. Gundested Camping er netkunde hos DONG Energy Nord Elnet A/S.

Ved at skifte handelsselskab bliver adgangen til måledata ifølge Gundested Camping ringere ved hhv. forbrug af el fra leverandør, forbrug af el fra egen vindmølle og produktion og salg af el fra vindmølle. Gundested Camping har før leverandørskiftet fra DONG Energys handelsselskab til SEAS-NVE Strømmen, via produktet Energimanager, haft gratis adgang til bearbejdede måledata få døgn efter forbrugstidspunktet med en detaljeringsgrad på timeniveau for alle aflæste data og i et format, der online er umiddelbart brugbart.

DONG Energys handelsselskab tilbyder produktet Energimanager som en service udelukkende til kunder hos DONG Energys handelsselskab.

Energitilsynet traf afgørelse om at afvise klagen, da DONG Energys handelsselskab ikke ifølge elforsyningsloven forpligtes til at levere den omtvistede Energimanager eller tilsvarende produkt (j.nr. 4/0720-0101-0102).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018