Energitilsynet fastsætter effektivitetskrav til elnetselskaber for 2008

Energitilsynets sekretariat har udarbejdet en benchmarking af netselskabernes omkostningseffektivitet. Energitilsynet udmeldte effektiviseringskrav for 2008 på 45 mio. kr. til netselskaberne med en lav omkostningseffektivitet

Energitilsynet skal ifølge elforsyningsloven benchmarke elnetselskaberne. På grundlag af benchmarkingen udmelder tilsynet varige, individuelle effektiviseringskrav til selskaberne for 2008 og frem.

Netselskaberne har monopol på at transportere strøm. Ved at benchmarke selskaberne på økonomisk effektivitet – og udmelde effektiviseringskrav til de mindre effektive selskaber – kan de konkurrencevilkår, som gælder for virksomheder på velfungerende markeder, tilnærmes. Sigtet er, at selskaberne tilskyndes til at øge effektiviteten.

De pålagte effektiviseringskrav for 2008 udgør samlet set en reduktion af selskabernes indtægtsrammer (maksimalt tilladte indtægter) på ca. 45 mio. kr. i 2008. Det svarer til 1,6 pct. af selskabernes påvirkelige omkostninger, og en samlet procentvis reduktion af selskabernes indtægtsrammer på i alt ca. 0,7. J.nr. 4/0706-0300-0004)

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018