Energitilsynet fastsætter fortjeneste på forsyningspligtige el-produkter

Energitilsynet har for perioden 2012-2013 fastsat den maksimale fortjeneste (mark-up) for elselskabernes salg af forsyningspligtig el

Energitilsynet har for perioden 2012-2013 fastsat den maksimale fortjeneste (mark-up) for elselskabernes salg af forsyningspligtig el til at udgøre 4,6 øre pr. kWh. Til sammenligning var grænsen for 4. kvartal 2011 4,5 øre pr. kWh. Loftet indebærer, at elselskabernes fortjeneste højest må udgøre 184 kr. om året for en dansk husholdning med et gennemsnitligt elforbrug. 

Energitilsynet skal efter lovgivningen tage stilling til principperne for udmøntningen af priskontrollen med forsyningspligtigt el, og har tidligere besluttet at gøre det for en toårig periode ad gangen. Derfor forelægges denne sag om forsyningspligtpriser for 2012-2013.  

Energitilsynet har siden 1. januar 2005 kontrolleret prisen for forsyningspligtig el hvert kvartal. Priskontrollen er fastsat i elforsyningsloven, hvoraf fremgår, at forsyningspligtprisen skal modsvare markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår (j. nr. 4/0720-0401-0004).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018