Energitilsynet fastsætter tilsynsmetode med Energinet.dk's forskrifter

Energitilsynet besluttede, at de af Energinet.dk siden 2005 anmeldte forskrifter alene underlægges en tjekliste-gennemgang. Fremover forelægges forskrifter for Energitilsynet, når der er væsentlige ændringer for markedets funktion ift. tidligere gældende forskrifter

Energinet.dk skal udarbejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive net samt udarbejde målerforskrifter. Der er i alt 20 forskrifter, og de kan groft opdeles i følgende kategorier: økonomisk karakter, betingelserne for markedsadgang samt teknisk karakter.

Tilsammen reguleres hermed en væsentlig del af elmarkedets rammebetingelser.

Energitilsynet besluttede, at de af Energinet.dk siden 2005 anmeldte forskrifter alene underlægges en tjekliste-gennemgang, og bemyndigede sekretariatet til at foretage denne gennemgang med henblik på den nødvendige opfølgning. Fremover forelægges forskrifter for Energitilsynet, når der er væsentlige ændringer for markedets funktion, ift. tidligere gældende forskrifter, eller ift. ændrede EU-krav (j. nr. 4/0720-0301-0184).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018