Energitilsynet godkender Energinet.dks metode i markeds- og målerforskrifter

I forbindelse med indførelsen af datahubben har Energinet.dk anmeldt reviderede markeds- og målerforskrifter til Energitilsynet

Energitilsynet skal godkende Energinet.dk’s metoder til fastsættelse af priser og betingelser, inden de kan anvendes, og Energinet.dk skal i øvrigt anmelde sine markeds- og målerforskrifter til Energitilsynet.

I forbindelse med indførelsen af datahubben har Energinet.dk revideret sine markeds- og målerforskrifter. Disse er anmeldt til Energitilsynet den 1. februar 2012 og genanmeldt den 18. september 2012 med særlig angivelse af hvilke dele, der er metodestof til Energitilsynets godkendelse. 

Det drejer sig om følgende forskrifter: D1: Afregningsmåling, F1: EDI-kommunikation, H1: Skift af leverandør, flytning mv., H2: Skabelonafregning, I: Stamdata. I 2010 blev der indført regler med krav om Energitilsynets godkendelse af metoder. Forskrifterne som sådan skal ikke godkendes af Energitilsynet - kun metoderne heri. 

Datahubben er et centralt it-system, som ejes og drives af Energinet. Ud over at samle milliarder af oplysninger om kunder, forbrug og priser, håndterer datahubben al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. 

Energitilsynet har truffet afgørelse om at godkende de anmeldte metoder med et vilkår (j. nr. 12/05805).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018