Energitilsynet godkender Energinet.dks metode om balanceansvar

Energinet.dk’s har ønsket at præcisere balanceansvaret i Energinet.dk’s markedsforskrift C1 ”Vilkår for balanceansvar”. Energitilsynet har godkendt metoden, der præciserer balanceansvaret

I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling til Energinet.dk’s præcisering af balanceansvaret. Energinet.dk ønsker at præcisere, at den af Energinet.dk godkendte balanceansvarlige afregnes for ubalancer, uanset hvor i leveringskæden frem til elleverandøren ubalancen opstår. 

Formålet med præciseringen er i højere grad at klargøre, hvilke risici der er forbundet ved at være godkendt balanceansvarlig over for Energinet.dk. 

Præciseringen omfatter generelt a) hvad balanceansvaret indebærer, b) procedurer for ophør af balanceansvarsaftalen (misligholdelse og opsigelse), herunder det økonomiske ansvar samt c) den praktiske håndtering af elleverandørens skift af balanceansvarlig aktør. 

Energitilsynet har godkendt metoden fsva. ”den af Energinet.dk godkendte balanceansvarlige, er økonomisk ansvarlig for ubalancer overfor Energinet.dk, uanset hvor i leveringskæden frem til elleverandøren, at ubalancen opstår” (j. nr. 13/02721).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018