Energitilsynet godkender metode til indkøb af strategiske reserver i østlige Danmark

Energitilsynet har metodegodkendt Energinet.dk’s indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioderne 2016-2018 og 2019-2020

Energitilsynet har taget stilling til Energinet.dk’s anmeldelse af metode for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark for perioderne 2016-2018 og 2019-2020 for at fastholde det nuværende niveau for forsyningssikkerhed.

Energinet.dk ønsker for perioden 2016-2018 at indkøbe 200 MW strategiske reserver, hvoraf de 20 MW kan være på særlige forbrugsvilkår. Behovet for perioden 2019-2020 er endnu ikke fastlagt. Energinet.dk vil indkøbe de strategiske reserver ved afholdelse af udbud.

Energitilsynets har truffet afgørelse om godkendelse af metoden for indkøb på visse vilkår (j. nr. 14/06211).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018