Energitilsynet godkender metode til indkøb af systemydelser

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at meddele Elkraft system og Eltra, nu Energinet.dk, at Energitilsynet er enig i den metode de systemansvarlige virksomheder har anvendt til at indkøbe systemydelser i 2005

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at meddele Elkraft system og Eltra, nu Energinet.dk, at Energitilsynet er enig i den metode de systemansvarlige virksomheder har anvendt til at indkøbe systemydelser mv. for 2005.

Fremover skal Energinet.dk hvert år redegøre for, hvordan Energinet.dk vil sikre tilstrækkelig kapacitet af systemydelser på den mest omkostningseffektive måde. 3/1320-0200-0095

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.