Energitilsynet godkender metode til transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelse

Energitilsynet godkender Energinet.dk’s pilotprojekt med fysiske transmissionsrettigheder, PTR, på Storebælt på månedlig og/eller årlig basis. Godkendelsen er midlertidig

Energitilsynet har i denne sag taget stilling til Energinet.dk’s metodeanmeldelse af et pilotprojekt om indførelse af såkaldte fysiske transmissionsrettigheder (Physical Transmission Rights - PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse mellem Vest- og Østdanmark, prisområderne DK1 og DK2. Pilotprojektet er tidsbegrænset og vil omfatte en kapacitet på 150 MW ud af den samlede kapacitet på Storebæltskablet på 600 MW. Energinet.dk vil forelægge en evaluering og analyse af effekterne af PTR efter en prøveperiode på ét år.

Formålet med at indføre PTR på den elektriske Storebæltsforbindelse er at give markedsaktørerne bedre mulighed for omkostningseffektiv risikoafdækning over for prisudsving på de danske markeder (DK1 og DK2).

Energitilsynets godkendelse er midlertidig og gældende, indtil Energitilsynet har truffet afgørelse om fortsættelse, ændring eller ophævelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. Energinet.dk forelægger en evaluering og analyse af effekterne af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen m.m. efter en prøveperiode på 1 år. 13/09342

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.