Energitilsynet ophæver reservation på Skagerrak 4

Reservationen lever ikke op til forudsætningerne i den betingede godkendelse, som Energitilsynet tidligere har givet til den dansk-norske elforbindelse, SK 4, eller til Energitilsynets praksis

Energitilsynet ophæver den 5-årige reservation på 100 MW i elforbindelsen Skagerrak 4 (SK4) mellem Danmark og Norge med virkning fra 1. januar 2018. Reservationen trådte i kraft i slutningen af 2014. Reservationen bruges til at udveksle reserver, der bruges til at opretholde driften ved pludselige fejl eller ændringer i elsystemet. 

Energitilsynet vurderer, at reservationen ikke lever op til forudsætningerne i den betingede godkendelse, som Energitilsynet tidligere har givet af reservationen eller til Energitilsynets praksis for behandling af reservationer i eltransmissionsnettet. En praksis, der indebærer, at en reservation kun kan opretholdes, hvis der er en meget betydelig samfundsnytte henset til ulemperne ved en reservation for det danske marked. 

Energitilsynet opfordrer de to systemansvarlige transmissionsselskaber i Danmark og Norge (Energinet.dk og Statnett) til at udvikle og anmelde en ny og mere dynamisk reservation (j. nr. 16/02065).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018