Energitilsynet ophæver reservation på Storebæltsforbindelse

Energitilsynet har besluttet, at Energinet.dks reservation i den elektriske Storebæltsforbindelse skal ophøre fra 1. januar 2013

I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk´s reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse kan godkendes og dermed opretholdes på baggrund af en evaluering af det første års driftserfaringer med Storebæltsforbindelsen.

Den 2. juli 2010 godkendte Energitilsynet første gang Energinet.dk´s metode ”Reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen”. Metoden har betydning for adgangsvilkårene på markedet, da adgang til kapacitet på intra-day markedet i visse situationer begrænses af Energinet.dk.

Selve omfanget af Energinet.dk´s reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst til vest (300 MW) blev kun midlertidig godkendt. Et krav for den midlertidige godkendelse var, at Energinet.dk senest 12 måneder efter den kommercielle idriftsættelse af Storebæltsforbindelsen skulle indsende en redegørelse til Energitilsynet med en evaluering af metoden, hvorefter sagen skulle forelægges  Energitilsynet til endelig godkendelse.

Energinet.dk har efter aftale med Sekretariatet for Energitilsynet udarbejdet fire redegørelser, hvori Energinet.dk på forskellig vis evaluerer selskabets reservation af intra-day kapacitet.

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Energinet.dk´s reservationen af intraday kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest ikke kan opretholdes. Afgørelsen træder i kraft 1. januar 2013. Samtidig tilkendegiver Energitilsynet blandt andet, at ”efter en periode på 2 år uden reservationer af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest foretager Energitilsynet en ny vurdering af betydningen af reservationerne”. 12/07737

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.