Energitilsynet reducerer elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009

Energitilsynet reducerer netselskabernes indtægtsrammer med 78,8 mio. kr. for 2009

Ud fra Energitilsynets benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen reducerede Energitilsynet netselskabernes indtægtsrammer – maksimalt tilladte indtægter - med 78,8 mio. kr. for 2009.

Heraf udgør de varige effektiviseringskrav som følge af relativ lav omkostningseffektivitet 69,2 mio. kr. og 1-årige forbrugerkompensationer som følge af lav kvalitet i leveringen 9,6 mio. kr. 4/0706-0300-0011

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.