Energitilsynet reducerer elnetselskabernes indtægtsrammer for 2010

Energitilsynet skal årligt udmelde individuelle krav til reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer på baggrund af en benchmarking af elnetselskaberne

Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen årligt udmelde individuelle krav til reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer. Udmeldingen skal ske på baggrund af en benchmarking af elnetselskaberne både for så vidt angår deres økonomiske effektivitet i driften af selskaberne og for så vidt angår selskabernes kvalitet i levering af elektricitet.

Ud fra Energitilsynets sekretariats benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen har Energitilsynet reduceret netselskabernes indtægtsrammer med 150 mio. kr. for 2010. Heraf udgør de varige effektiviseringskrav som følge af relativ lav omkostningseffektivitet 144,5 mio. kr. og 1-årige forbrugerkompensationer som følge af lav kvalitet i leveringen 5,5 mio. kr. (j. nr.  4/0706-0300-0019).