Energitilsynet tager aftale mellem elnetselskab og elleverandør til efterretning

Energitilsynet har taget Dansk Energis "standardaftale" mellem elnetselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen til efterretning - med visse forbehold og undtagelser

Med engrosmodellens ikrafttræden 1. april 2016 ændres ansvarsfordelingen på elmarkedet, og elleverandøren bliver forbrugerens primære kontakt. Netselskaberne bliver med engrosmodellen en slags underleverandør til elhandlerne, som tilkøber en række ydelser fra netselskaber og Energinet.dk.

Ifølge elforsyningsloven kan energibranchens organisationer udarbejde standardiserede vejledninger, som medlemsvirksomhederne kan benytte som egne bestemmelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne vejledninger og tager dem alene til efterretning. Dansk Energis Standardaftale er en sådan aftale, der er Dansk Energis anbefaling til regulering af aftaleforholdet mellem netselskab og elleverandør om brug af nettet.

Samlet vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at den anmeldte Standardaftale kan tages til efterretning med de begrundelser og forbehold, der fremgår af vurderingsafsnittet. Enkelte bestemmelser fremstår dog urimelige og indebærer tillige risiko for diskrimination. 15/05734

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.