Energitilsynet tager beregning af standardrådighedsbetalingen til efterretning

Energitilsynet tilkendegiver, at Tarifmodel 2.0's beregning af standardrådighedsbetalingen på 65 kr. for små egenproducenter uden produktionsmåler fortsat er forenelig med kravene i elforsyningsloven.

Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger ved den netkapacitet, der står til rådighed for det tilfælde, at kundens produktionsanlæg ikke kan levere. Principperne fremgår af Dansk Energis Tarifmodel 2.0, som Energitilsynet tog til efterretning den 23. juni 2015. 

Da Energitilsynet tog Tarifmodel 2.0 til efterretning var det under forudsætning af, at Dansk Energi senest 2 år efter, dels genvurderede den samtidighedsfaktor på 10 pct., der var anvendt ved fastsættelsen af standardrådighedsbetalingen på 65 kr. per år, dels udarbejdede og anmeldte en branchevejledning med lavere målingsgrænser for produktionen på små VE-egenproducentanlæg. 

Dansk Energi har den 28. april 2017 i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse den 23. juni 2015 genanmeldt Tarifmodel 2.0´s beregning af standardrådighedsbetalingen for små egenproducenter uden produktionsmåler. 

Energitilsynet tilkendegiver, at Tarifmodel 2.0´s beregning standardrådighedsbetalingen på 65 kr. for små egenproducenter uden produktionsmåler fortsat er forenelig med kravene i el-forsyningsloven, og modellen tages derfor til efterretning (j.nr. 17/06429).