Energitilsynet tager beregningsmodel af tilslutningsbidrag til efterretning

Energitilsynet har truffet afgørelse om at tage ELFORs nye beregningsmodel for tilslutningsbidrag til efterretning

Energitilsynet har truffet afgørelse om at tage ELFORs nye beregningsmodel for tilslutningsbidrag og de af ELFOR beregnede gennemsnitlige omkostninger til efterretning.

Energitilsynet anbefaler, at et rimeligt niveau for tilslutningsbidrag højest må udgøre 85 % af de gennemsnitlige beregnede omkostninger. 3/1320-8901-0422

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.