Energitilsynet tager branchevejledning om netbenyttelse til efterretning

Energitilsynet tilkendegav, at Dansk Energis ”Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet” (Netbenyttelsesaftalen) tages til efterretning, idet Tilsynet dog samtidig anbefalede en række præciseringer

Energitilsynet har med en lovændring, der trådte i kraft 1. juli 2004, fået direkte hjemmel til at føre tilsyn med brancheorganisationernes standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser.

Dansk Energi har lavet en ny udgave af foreningens "Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet" (Netbenyttelsesaftalen), som Energitilsynet nu skal godkende.

Energitilsynet vurderer, at der overordnet set er der ikke tale om særligt gennemgribende justeringer i forhold til den tidligere aftale, men på en række punkter giver aftalens bestemmelser dog anledning til bemærkninger (j.nr.  4/0720-8901-0011).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018