Energitilsynet tager netleveringsbetingelser om forsikring til efterretning

Denne sag drejer sig om Dansk Energis vejledning til netselskaber om udformning af deres leveringsbetingelser om visse forsikringsforhold på erhvervsejendomme

Denne sag drejer sig om Dansk Energis vejledning til netselskaber om udformning af deres leveringsbetingelser om visse forsikringsforhold. Nærmere bestemt angår det virksomheder, hvis tilslutning fordrer etablering af netselskabets elanlæg på virksomhedens grund.

Sagen er forelagt Energitilsynet, fordi Dansk Energi har anmeldt en ændring af vejledningens bestemmelse om et gensidigt medforsikringskrav, således at ikke kun hændelige skader, som vurderet af tilsynet i 2006, men nu tillige skader som følge af simpelt uagtsomhed, omfattes heraf. Tilsynet har tidligere tilkendegivet, at det gensidige medforsikringskrav kun bør gælde hændelige skader.

Energitilsynet har tilkendegivet, at medforsikringskravet for skader som følge af simpel uagtsomhed tages til efterretning, men at bestemmelsen til enhver tid kan tages op til fornyet bedømmelse, at en eventuelt øget omkostning skal hvile på denne køberkategori, at eksisterende kunder skal varsles i behørig tid, og at rimeligheden først kan vurderes, når de økonomiske konsekvenser kan identificeres nærmere. 4/0704-0200-0011

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.