Energitilsynet tager ny model for regulering af standardtilslutningsbidrag til efterretning

Energitilsynet har taget en ny model for regulering af standardtilslutningsbidrag samt udmeldte bidrag for 2009 til efterretning. I den nye model er der taget udgangspunkt i en række specifikke materiale- og anlægsindeks

Denne sag forelægges Energitilsynet, for at Tilsynet kan tage stilling til, dels en ny model for regulering af standardtilslutningsbidrag til elnettet, dels kan vurdere niveauet for standardtilslutningsbidragene for 2009.

Energitilsynet behandlede på mødet den 25. marts 2008 Dansk Energis udmeldte standardtilslutningsbidrag for 2008. I forhold til de udmeldte standardtilslutningsbidrag for 2007 var der i 2008 tale om ret markante prisstigninger. Ca. 18% for boligkategorierne, 29% for enfasede tilslutninger og 5,5% for erhverv.

Tilsynet besluttede på mødet ikke at tage de udmeldte standardtilslutningsbidrag for 2008 til efterretning set i lyset af disse markante prisstigninger. Med udgangspunkt i den pristalsreguleringsmodel, som netselskabernes reguleringspriser og rådighedsbeløb pristalsreguleres efter, anbefalede Tilsynet i stedet, at et rimeligt niveau for standardtilslutningsbidragene for 2008 ville være, at de udmeldte standardtilslutningsbidrag for 2007 forhøjedes med 5,2% for hver kategori.  

Dansk Energi har herefter fremsendt forslag til en indekseringsmodel til fastsættelse og regulering af standardtilslutningsbidrag. I den nye model, tages der udgangspunkt i mere specifikke indeks, som i højere grad reflekterer reelle og relevante omkostningsændringer i relation til opgørelsen af standardtilslutningsbidrag.

Energitilsynet tager den fremsendte model til regulering af standardtilslutningsbidragene samt standardtilslutningsbidragene for 2009 til efterretning. 4/0720-0304-0048

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.