Energitilsynet tager vejledning om tarifering af el til varmeproduktion til efterretning

Dansk Energi har anmeldt vejledning om tarifering af elektricitet til varmeproduktion, hvor elektricitet anvendt til direkte varmeproduktion samt elektricitet, som anvendes til varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, varmepumper mv., fremover fritages for betaling af energisparebidrag

Dansk Energi har anmeldt branchevejledning om tarifering af elektricitet til varmeproduktion i fjernvarme- og kraftvarmeværker. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger.

Vejledningen forventes at blive anvendt af de fleste netvirksomheder og vil efterfølgende indgå i de metodeanmeldelser for tarifering, der anmeldes til Energitilsynet.

Tariferingsmodellen følger de generelle principper fra Tarifmodel 2.0 om tarifering af netvirksomhedernes ydelser med den ændring, at tarifferne for elektricitet, som fjernvarme- og kraftvarmeværker anvender til direkte varmeproduktion, bl.a. til drift af kedler og produktionsanlæg samt elektricitet, som fjernvarme- og kraftvarmeværker anvender til direkte varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, varmepumper mv., fremover ikke indeholder betaling til elnetvirksomhedernes energispareindsats efter energispareordningen. Fritagelsen er betinget af, at elforbruget til varmeproduktionen måles særskilt fra øvrigt elforbrug hos fjernvarme- eller kraftvarmeværket. Varmeproduktion, som ikke måles særskilt, tariferes uændret med energisparebidrag. 16/05929

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018