Energitilsynet træffer afgørelse om fordeling af omkostninger ved samgravning af kabler

Energitilsynet udtalte umiddelbart, at en fordeling af omkostningerne ved kabellægning imellem kabellægning til elmæssige og ikke-elmæssige formål, hvor begge parter betaler samme andel af omkostninger, ikke er urimelig

På baggrund af folketingsspørgsmål i efteråret 2006 om elselskabernes investeringer i bredbåndsforbindelser, oplyste Energitilsynet, at tilsynet ville iværksætte en undersøgelse af netselskaberne for at afklare, om selskaberne subsidierede bredbåndsaktiviteter ved nedlægning af fibernet.

Sekretariatet har hos 24 elnetvirksomheder indhentet oplysninger til belysning af fordelingen af omkostninger mellem netselskabet og det selskab, hvori ejerskab til fibernet er placeret. 

Energitilsynet traf blandt andet afgørelse om, at det meddeles netselskaberne, at Energitilsynet ikke vil betragte en fordeling af omkostningerne ved kabellægning imellem kabellægning til elmæssige og ikke-elmæssige formål, som urimelig, hvis fordelingen sker således, at selskaber, der får nedgravet kabler i samme dybde, betaler samme andel af omkostningerne herved. Kræves der en dybere kabelgrav, betaler det eller de selskaber, der måtte ønske dette, meromkostningerne ved den større dybde. 4/0720-0200-0038

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.