Energitilsynet udpeger Nord Pool Spot som NEMO

Udpegningen betyder, at Nord Pool Spot AS som Nominated Electricity Market Operator, NEMO, forestår at gennemføre den fælles day-ahead- og intraday-kobling i de danske budområder

Energitilsynets udpegning af Nord Pool Spot til Nominated Electricity Market Operator, NEMO, har hjemmel i en EU-forordning om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM”), der trådte i kraft den 14. august 2015.

Formålet med forordningen er at skabe et velfungerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for energi. Det kan blandt andet nås gennem harmoniserede minimumsregler, som skal fremme udviklingen af en fælles måde at håndtere køb og salg af elektricitet i det kommende døgn (såkaldt day-ahead-handel) og køb og salg af elektricitet, efter at day-ahead-markedet er lukket (såkaldt intraday-handel).

Til at gennemføre den fælles day-ahead- og intraday-kobling skal der i hvert budområde i medlemsstaterne udpeges (mindst) én markedsoperatør/Nominated Electricity Market Operator, en såkaldt NEMO.

Udpegningen af Nord Pool Spot gælder for en periode på 4 år fra datoen for denne afgørelse. Det er et vilkår for udpegningen, at Nord Pool Spot AS i hele perioden opfylder kriterierne for udpegningen. 15/06195

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018