Energitilsynets kompetence til at bedømme om betalingskrav er forældet

Energitilsynet vedtog at tilkendegive, at Tilsynet ikke finder at kunne tage stilling til, om et konkret betalingskrav måtte være forældet

På energitilsynets møde den 25. august 2003 blev i forbindelse med omtalen af en konkret sag under "Nye klagesager for Energiklagenævnet" kort drøftet spørgsmålet om, hvorvidt Energitilsynets kompetence omfattede adgang til at bedømme, om et konkret betalingskrav i forbindelse med energileverancer eventuelt måtte være forældet.

Afgørelse: Energitilsynet vedtog at tilkendegive, at Tilsynet - på baggrund at de kompetencer, der er afstukket i de tre energiforsyningslove - ikke finder at kunne tage stilling til, om et konkret betalingskrav, opstået i forbindelse med energileverancer, eventuelt måtte være forældet, idet dette forudsætter en bevisbedømmelse, der som udgangspunkt henhører under domstolene. 3/1307-0300-0063

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.