Energitilsynets praksis om ejerskifte, flytteafregning, bimålere mv

Praksis om ejerskifte, lejerskifte, flytteafregning, mellemforbrug, bimålere. Energitilsynets praksis tager udgangspunkt i den af prisudvalgene afstukne praksis

I notatet søges belyst, hvem forsyningsvirksomheden kan/skal rette sit betalingskrav imod, dels i forbindelse med ejerskifte/lejerskifte, dels i den situation, hvor forbrugsstedet er udlejet, eller set fra brugerens sidens side: hvem påhviler betalingsforpligtelsen for aftaget energi, når aftageforholdet ændres eller forbrugsstedet er udlejet.

Endvidere belyses forholdene i forbindelse med "mellemforbrug", d.v.s. det forbrug, der finder sted i den kortere eller længere periode, der - i forbindelse med brugerskift - kan forløbe fra den tidligere aftager er afmeldt som kunde til den nye aftager bliver tilmeldt hos forsyningsselskabet.

Endelig belyses forholdene i forbindelse med opsætning af bimålere, d.v.s. målere, der af den registrerede kunde opsættes efter den hovedmåleren, der registrerer kundens aftag, og som anvendes til at registrere denne kundes videresalg eller viderefordeling af energien. 3/1307-0300-0060

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.