Energitilsynets tilkendegivelse om tariferingsmodel 2.0

Dansk Energi har revideret tarifberegningsmodellen for små egenproducentanlæg. Energitilsynet tilkendegiver, at den reviderede tariferingsmodel samt den ændrede rådighedsbetaling er i overensstemmelse med elforsyningsloven

Denne sag drejer sig om, at Dansk Energi har anmeldt dels en ny tariferingsmodel og dels en mindre justering af den særlige vejledning til tarifering af kunder med solcelleanlæg; en vejledning der tidligere er taget til efterretning af Energitilsynet.

Den vigtigste ændring i tariferingsmodellen er indførsel af tidsdifferentiering af tarifferne. Rådighedsbetalingen er for de små egenproducentanlæg ændret fra en individuelt fastsat rådighedsbetaling til en fast betaling på 65 kr./år, der er ens for alle.

Ifølge elforsyningsloven kan energibranchens organisationer udarbejde standardiserede vejledninger, f. eks. om fastsættelse af tariffer. Energitilsynet fører tilsyn med disse vejledninger, som dog ikke godkendes, men alene tages til efterretning.

Tarifberegningsmodel mv. er Dansk Energis anbefaling, men der er ikke noget krav om, at modeller og vejledningen følges af det enkelte elnetselskab, ligesom anvendelse af modellerne ikke erstatter elnetselskabernes egne beregninger af tarifferne, hvor metoderne hertil fortsat skal anmeldes til Energitilsynet og godkendes, inden netselskaberne kan foretage tarifering af kunderne. 15/00185

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.