Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Energitilsynet godkender Energinet.dk’s fortsættelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt på månedlig basis

Energitilsynet godkender Energinet.dk’s fortsættelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt på månedlig basis. Energinet.dk har forud for godkendelsen forelagt en evaluering og analyse af effekterne af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen m.m. efter en prøveperiode på 1 år. 15/09386

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018